Ljubljanska borza d.d. Kontakt
Kazalo
English
BORZNI PODATKI PRODUKTI IN STORITVE ZA IZDAJATELJE BORZNI ČLANI O BORZI
HITRE POVEZAVE
Tečajnica
Arhiv tečajev
Seznam borznih članov
Seznam vrednostnih papirjev
Indeksi LJSE
Statistična poročila
Za medije
SEOnet
INFO HRAMBA

SBITOP NA DAN 19.09.2019 ob 13:52
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
860,16 0,740 0,09%

ADRPR NA DAN 19.09.2019 ob 13:52
Vrednost Absolutna sprememba Relativna sprememba
1.038,06 5,506 0,53%


PRVA KOTACIJA NA DAN 19.09.2019 ob 13:52
Oznaka delnice Tečaj
(v EUR) 
Sprememba
tečaja
Promet
(v 000 EUR)
IEKG 2,5400 -2,31% 0,04
KRKG 61,4000 0,33% 92,19
LKPG 25,0000 -0,40% 28,81
MELR 20,2000 0,00% 0,00
NLBR 54,6000 0,37% 54,87
PETG 350,0000 0,00% 40,57
POSR 16,9000 0,00% 10,48
TLSG 63,6000 0,00% 0,00
ZVTG 31,6000 0,00% 86,01

NAJVEČJE SPREMEMBE VREDNOSTI NA DAN 19.09.2019 ob 13:52
Oznaka delnice Tečaj
(v EUR)
Število
poslov
Relativna
sprememba
Rasti
TCRG 37,0000 1 1,09%
PPDT 21,0000 1 0,96%
NLBR 54,6000 5 0,37%
 
Padci
IEKG 2,5400 1 -2,31%
LKPG 25,0000 8 -0,40%Iskanje:
po spletnih straneh
po vrednostnih papirjih
  PRVA KOTACIJA ZADNJE OBJAVE
KRKA, d. d., Novo mesto - Pridobivanje lastnih delnic
TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana - 29. redna seja nadzornega sveta...
NLB, d. d., Ljubljana - Obvestilo o spremembi pomembnega deleža
KRKA, d. d., Novo mesto - Pridobivanje lastnih delnic
NLB, d. d., Ljubljana - 34. Skupščina delničarjev NLB d.d.
  OBJAVE VSEH BORZNIH DRUŽB
  AKTUALNO
Družbe Ljubljanske borze vključene v nov regijski indeks CEEplus
Prvi skupni indeks Ljubljanske in Zagrebške borze - ADRIAprime
Webcast: Predstavitev slovenskih borznih družb, 3. september 2019
Investicijska konferenca Ljubljanske in Zagrebške borze: Slovenska in hrvaška dneva investitorjev, Zagreb, 30. in 31. maj 2019
30 let Ljubljanske borze - sprehod skozi mejnike slovenskega kapitalskega trga
Zloženka "Trg zelenega financiranja"
Publikacija "Slovenski kapitalski trg 2018"
Partner program Ljubljanske borze
Predstavitvena publikacija trga SI ENTER
Publikacija "Vodnik za vlagatelje"
Zloženka PROGRESS trga (za svetovalce)
Zloženka PROGRESS trga (za izdajatelje)
Zloženka Partner programa
Koledar investicijskih dogodkov Ljubljanske borze za leto 2019