Ljubljanska borza d.d. Kontakt
English
NADOMESTNA SPLETNA STRAN LJUBLJANSKE BORZE D.D., LJUBLJANA
Tečajnica

SEONet - Javne objave izdajateljev

Ponudniki informacij o trgovanju Ljubljanske borze (vendorji)Zadnja tečajnica


BTStecajEUR.txt - BTS tečajnica v TXT datoteki.

Opis formata datoteke BTStecaj.txt.
Razlaga opomb v tečajnici.Sporočilo borze